Jeżeli jesteś zainteresowany pracą wyślij swoje CV.Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu nawiązania ze mną przez Cebiro sp. z o.o. kontaktu, w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i przeniesienia danych. Administratorem jest CEBIRO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, kod 81–389, przy ul. Świętojańskiej 79/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418826, nr NIP 588-239-65-85
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się tutaj.